Niti jedan profesionalni sportaš ne zna toliko o prehrani kao body builder-zato što niti jedan drugi sport ne zahtjeva tako precizno razumijevanje nutricionistike. kvaliteta i produktivnost treninga body buildera reflaksija je njegove uhranjenosti, a plasman na natjecanju direktan je rezultat strategije prehranjivanja.

 Dati nekome dobre upute ne znači samo odrediti mu jelovnik i spomenuti dodatke prehrani. Problem je puno delikatniji. Kao prvo treba poznavati sve njegove karakteristike(dob, spol, tip tjelesne konstitucije, zdrastveno stanje, formu, nivo na kojem vježba i sl.). Nadalje niti financijska konstrukcija nije zanemariva komponenta. Drukčije se hrani početnik, a drukčije natjecatelj, kojemu za njegovu prehranu i potrebne farmakološke preparate treba izuzetno puno sredstava.

 Ova knjiga je visokokvalitetan priručnik za prehranu u body buildingu, s preciznim uputama, jednostavnim za uporabu. Svaki će rekreativni vježbač ili body building natjecatelj imati velike koristi od ove knjige i vrijeme koje utroši na njezino čitanje će se odraziti kao veliki napredak u osobnoj kulturi prehrane i; naravno, siguran uspjeh na sportskom planu.