Svrha web-mjesta obrta Drogerija Proteka (registrirano sjedište: Ante Starčevića 26, 44253 Mošćenica) (dalje u tekstu: Pružatelj usluga) na domeni proteka.hr (dalje u tekstu: web-mjesto) jest pružanje usluga ciljanoj publici korisnika dodataka prehrani, olakšavanje komunikacije osoba zainteresiranih za bodybuilding i usavršavanje tijela te pružanje mrežnog sučelja za dijeljenje iskustava i stvaranje internetske zajednice za bodybuilding.

Trenutačno važeća verzija objave o zaštiti podataka Pružatelja usluga dostupna je na početnoj stranici.
Kad je riječ o upravljanju osobnim podacima, Pružatelj usluga kao voditelj zbirke osobnih podataka ovime obavještava korisnike koji pristupaju Web-mjestu o osobnim podacima kojima se upravlja na Web-mjestu, načelima i praksama u vezi s osobnim podacima, organizaciji i tehničkim mjerama koje se poduzimaju radi zaštite osobnih podataka te metodama i mogućnostima s pomoću kojih Korisnik može iskoristiti svoja prava.
Pružatelj usluga svim zabilježenim osobnim podacima upravlja na povjerljiv način, u skladu sa zakonima o zaštiti osobnih podataka, međunarodnim preporukama te ovdje navedenim odredbama. Pružatelj usluga predan je zaštiti osobnih podataka svojih partnera i korisnika, a posebice poštuje pravo svojih korisnika web-mjesta na informacijsko samoodređenje. Pružatelj usluga svim osobnim podacima upravlja na povjerljiv način i poduzima sve sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere kako bi zajamčio sigurnost podataka.
Pružatelj usluga može jednostrano izmijeniti i dopuniti ovu objavu o zaštiti podataka, uz prethodno obavještavanje korisnika web-mjesta o takvim izmjenama. Izmijenjene i dopunjene odredbe za korisnike stupaju na snagu prilikom njihova prvog pristupa web-mjestu nakon objave izmjena.
U slučaju pitanja o ovoj objavi o zaštiti podataka obratite nam se e-poštom na info@proteka.hr, a naši će vam djelatnici ubrzo odgovoriti.
Uporabom Web-mjesta Korisnik prihvaća odredbe Objave o zaštiti podataka i pristaje na upravljanje njegovim osobnim podacima na način opisan u nastavku.
1. Definicije
a. Ispitanik/korisnik: svaka identificirana fizička osoba ili fizička osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati na temelju nekog specifičnog osobnog podatka;
b. Osobni podaci: svi podaci koji se mogu povezati s Ispitanikom, a posebice njegovo ime, porezni broj ili jedan ili više podataka o fizičkom, fiziološkom, mentalnom, gospodarskom, kulturnom ili socijalnom identitetu osobe te svi zaključci koji se donesu na temelju podataka povezanih s Ispitanikom;
c. Privola: slobodno dano i izričito očitovanje volje Ispitanika na temelju odgovarajućih informacija, kojim on izražava svoju nedvosmislenu suglasnost sa sveobuhvatnim upravljanjem njegovim osobnim podacima ili upravljanjem u određene svrhe;
d. Prigovor: Ispitanik se protivi upravljanju njegovim osobnim podacima i zahtijeva prekid takvog upravljanja podacima te uklanjanje obrađenih podataka;
e. Voditelj zbirke osobnih podataka / Pružatelj usluga: fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobnosti koja sama ili u suradnji s drugima utvrđuje svrhu upravljanja osobnim podacima, donosi i provodi odluke o upravljanju podacima (uključujući upotrijebljena sredstva) ili angažira vanjskog izvršitelja obrade podataka za njihovo provođenje;
f. Upravljanje osobnim podacima: neovisno o primijenjenom postupku, svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, posebice njihovo prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, izmjena, korištenje, ispitivanje, prijenos, otkrivanje, sinkronizacija ili povezivanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje te sprječavanje uporabe takvih podataka, snimanje fotografija, zvučnih zapisa ili videozapisa, snimanje tjelesnih obilježja koji omogućuju identifikaciju osobe (npr. otisak prsta ili dlana, uzorak DNK, slika šarenice);
g. Obrada podataka: vršenje tehničkih radnji povezanih s radnjama upravljanja podacima neovisno o primijenjenim metodama i upotrijebljenoj opremi i mjestu primjene te neovisno o tome je li zadatak izvršen na podacima;
h. Izvršitelj obrade podataka: fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobnosti koja vrši obradu podataka na temelju ugovora sklopljenog s voditeljem zbirke osobnih podataka, uključujući ugovor sklopljen na temelju zakonskih odredbi;
i. Prijenos podataka: pružanje pristupa podacima određenoj trećoj strani;
j. Otkrivanje podataka: pružanje pristupa podacima bilo kojoj osobi;
k. Brisanje podataka: postupak kojim podaci postaju neprepoznatljivi i ne mogu se vratiti;
l. Blokiranje podataka: pripisivanje identifikacijske oznake podacima kako bi se njihovo buduće upravljanje ograničilo trajno ili tijekom određenog razdoblja;
m. Uništavanje podataka: potpuno fizičko uništavanje medija;
n. Treća strana: svaka fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobnosti koja nije istovjetna Ispitaniku, Voditelju zbirke osobnih podataka ni Izvršitelju obrade podataka.
2. Podaci Pružatelja usluga kao Voditelja zbirke osobnih podataka
a. Naziv pružatelja usluga: Drogerija Proteka (dalje u tekstu: Pružatelj usluga)
b. Registrirano sjedište: Ante Starčevića 26, 44253 Mošćenica
c. Predstavnik/voditelj Web-trgovine: Mira Šimović (vlasnik obrta Drogerija Proteka)
d. Matični broj obrta: 90078144
e. OIB: 67799011338 [EU-PDV: HR67799011338]
f. Kontakt pružatelja usluga i adresa e-pošte koja se obično upotrebljava za održavanje kontakta s korisnicima: info@proteka.hr
g. Telefonski broj: +385 (0)44 733 015
3. Opseg osobnih podataka i svrha  i trajanje upravljanja podacima
Pružatelj usluga ne provjerava autentičnost pruženih osobnih podataka jer je to isključiva odgovornost osobe koja podatke pruža, Korisnika ili ugovorne strane. Navođenjem adrese e-pošte Korisnik preuzima odgovornost da će samo on upotrebljavati usluge s pomoću te adrese e-pošte. U pogledu toga, Korisnik koji navodi adresu e-pošte bit će isključivo odgovoran za sve radnje povezane s prijavama putem te adrese e-pošte.
3.1. Tehnički podaci o posjetiteljima web-mjesta, pravila upotrebe kolačića
Zbog tehničkih razloga i u svrhu izrade statistike o navikama korisnika, prilikom svakog posjeta Korisnika web-mjestu Pružatelj usluga bilježi Korisnikovu IP adresu, vrijeme početka i završetka posjeta, naslov prikazane stranice te vrstu web-preglednika i operacijskog sustava Korisnika. Ti se podaci automatski bilježe u sustavu i ne povezuju se ni sa kakvim drugim podacima unesenima tijekom registracije ili uporabe. Samo će Pružatelj usluga imati pristup podacima koji se zabilježe na taj način. Takvi se podaci pohranjuju na poslužitelju na razdoblje od 4 x 24 sata.
HTML kod usluga uključuje poveznice s i na vanjske poslužitelje koji su neovisni o Pružatelju usluga. Vanjski poslužitelji pomažu u nezavisnim mjerenjima i nadzoru broja posjetitelja i drugih podataka web-analitike o uporabi web-mjesta (Google Analytics). Za više informacija o upravljanju podacima web-analitike obratite se Voditelju zbirke osobnih podataka na
www.google.com/analytics.
Kolačići
Kako bi vam pružili prilagođenu uslugu, Pružatelj usluga i pojedini vanjski pružatelji usluga pohranjuju i preuzimaju kolačić, mali podatkovni paket na Korisnikovom računalu. Ako web-preglednik vrati prethodno pohranjeni kolačić, pružatelj usluga koji obrađuje kolačić može uspostaviti vezu između podataka pohranjenih tijekom trenutačnog posjeta Korisnika i ranije pohranjenih posjeta, no isključivo u svrhu vlastitog sadržaja.
Kako bi vam pružio prilagođenu uslugu, Pružatelj usluga pohranjuje mali podatkovni paket koji se naziva „kolačić” na Korisnikovom računalu. Kolačić je prikladan za pohranu podataka o navikama korisnika. Korisnik može izbrisati kolačić s računala i konfigurirati računalo tako da blokira uporabu kolačića.
Većina web-preglednika ima funkciju pomoći u izborniku koja Korisniku pruža informacije o tome kako:
blokirati kolačiće,
prihvatiti nove kolačiće,
dati naredbu web-pregledniku za konfiguraciju novog kolačića ili
isključiti ostale kolačiće.
Ako Korisnik ne želi da servis Google Analytics mjeri gore navedene podatke s pomoću metoda i u svrhe koje su opisane iznad, Korisnik mora instalirati dodatak koji će ga blokirati.
Pružatelj usluga upotrebljava sljedeće kolačiće:
kolačić sesije: ovi se kolačići automatski brišu nakon posjeta Korisnika. Ti su kolačići osmišljeni kako bi pomogli da web-mjesto Pružatelja usluga radi učinkovitije i sigurnije. Zbog toga su oni neophodni za odgovarajuće izvršavanje pojedinih funkcija ili aplikacija.
Trajni kolačići: Pružatelj usluga također rabi trajne kolačiće kako bi pružio bolje korisničko iskustvo (npr. optimiziranu navigaciju). Ovi se kolačići dulje pohranjuju u datoteci kolačića u web-pregledniku. Točno razdoblje ovisi o pojedinačnim postavkama u Korisnikovom web-pregledniku.
Kolačić koji se upotrebljava za sesije zaštićene lozinkom.
Kolačić potreban za košaricu za kupovinu.
Sigurnosni kolačić.
Web-mjesto upotrebljava kodove sljedećih web-mjesta koja (možda) pohranjuju kolačiće na uređaju posjetitelja:
kod za praćenje ponovnog marketinga usluge Google Adwords: kod je osmišljen kako bi nam omogućio da se obratimo posjetitelju web-mjesta na drugim web-mjestima u sklopu mreže Google Display s pomoću oglasa za ponovni marketing. Kod za ponovni marketing upotrebljava kolačiće za označavanje posjetitelja. Korisnici web-mjesta mogu blokirati te kolačiće tako da posjete upravitelj postavkama za Google Oglase i slijede upute koje su ondje navedene. Nakon toga više neće primati personalizirane ponude Pružatelja usluga.
Facebookov piksel za praćenje, koji omogućuje Pružatelju usluga da prikazuje oglase posjetiteljima web-mjesta na Facebooku.
Google Analytics, koji omogućuje Pružatelju usluga da prikuplja statističke podatke o posjetiteljima na Web-mjestu.
Podaci koje zabilježi Pružatelj usluga i podaci dobiveni iz informacija o navikama korisnika putem kolačića upotrebljavaju se isključivo u statističke svrhe.
3.2. Registracija u trgovini
Sljedeći se podaci moraju pružiti Pružatelju usluga tijekom postupka registracije
U stavci izbornika Registracija:
Korisničko ime
E-pošta
Lozinka
U stavci izbornika Podaci o dostavi:
E-pošta
Ime
Prezime
Ulica i kućni broj
Poštanski broj
Grad/Mjesto
Telefon
Država
3.3. Proteka partner program – program osmišljen kako bi određenim korisnicima koji to žele omogućio posebne linkove koje oni dijele na društvenim mrežama ili putem bilo kakvih poruka. Ukoliko druge osobe izvrše kupovinu preko tog jedinstvenog linka Korisnik osvaja određene bodove na temelju kojih može ostvariti popust na svje daljnje kupnje. Sam korisnik može kupovati preko svojih jedinsvenih linkova i na taj način ostvarivati navedene popuste.
E-pošta
Ime
Prezime
Ulica i kućni broj
Poštanski broj
Grad/Mjesto
Telefon
Država
Pružatelj usluga upravlja ovim podacima kako bi identificirao Korisnika i narudžbe te dostavio te narudžbe. Adresa e-pošte obavezna je radi potvrde narudžbe i drugih oblika komunikacije. Podaci su potrebni radi dostave i naplate te komunikacije.
Lozinka za prijavu generira se i šalje Korisniku kao poruka e-pošte sustava. Pod stavkom Osobni podaci možete promijeniti osobne podatke.
Pružatelj usluga briše osobne podatke iz sustava na zahtjev Korisnika ili nakon pet godina neaktivnosti korisnika.
Gore navedena odredba ne utječe na ispunjavanje obveza zadržavanja podataka propisanih zakonom (primjerice zakonom o računovodstvu) i dodatne oblike upravljanja podacima na temelju registracije ili drugu privolu koju da Korisnik.
Korisnici mogu zatražiti brisanje svojih osobnih podataka slanjem poruke e-pošte na adresu info@proteka.hr . Osobni se podaci uklanjanju iz sustava unutar 5 radnih dana od zaprimanja zahtjeva.
3.4. Komentari na proizvode i članke
Samo registrirani korisnici mogu objavljivati komentare na proizvode i članke. Prilikom registracije morate unijeti korisničko ime (ime koje može biti različito od Korisnikovog osobnog imena), lozinku i adresu e-pošte.
Ovi su podaci potrebni kako bi se pojedini korisnici identificirali i razlikovali od drugih. E-pošta se također rabi za komunikaciju.
Pod izbornikom profila Osobni podaci možete promijeniti osobne podatke.
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka slanjem poruke e-pošte na adresu info@proteka.hr.  Pružatelj usluga briše osobne podatke iz sustava na zahtjev Korisnika ili nakon pet godina neaktivnosti korisnika.
3.5. Kontakt
Ako imate pitanja ili poteškoća s pristupom našim uslugama, obratite se Pružatelju usluga putem kontaktnih podataka navedenih u točki 2. gore.
Pružatelj usluga suglasan je izbrisati sve dolazne poruke e-pošte s imenima i adresama e-pošte (i svim drugim dobrovoljno unesenim podacima) pošiljatelja najkasnije 90 dana nakon rješavanja spornog pitanja.
4. Obrada podataka
Primarno ovlaštenje za pregled podataka imaju Pružatelj usluga i njegovi zaposlenici. Međutim, oni takve podatke neće otkrivati nijednoj trećoj strani.
Pružatelj usluga može zaposliti izvršitelja obrade podataka (npr. operator sustava, računovođa).
Ako se napravi narudžba, Pružatelj usluga prenosi ime, adresu, adresu za dostavu i telefonski broj koji se unesu sljedećim voditeljima zbirke osobnih podataka:
GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. za usluge, Varaždinska 116, HR-10360 Popovec, OIB 88360795357,  za potrebe dostave, ako Korisnik zatraži kurirsku dostavu;
HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, za potrebe dostave, ako Korisnik zatraži kurirsku
Overseas Trade Co Ltd d.o.o., Zastavnice 38 a, 10251 hrvatski Leskovac, za potrebe dostave, ako Korisnik zatraži kurirsku
 
5. Metoda pohrane osobnih podataka i sigurnost upravljanja osobnim podacima
Pružatelj usluga osigurava zaštitu postupka upravljanja podacima tehničkim, administrativnim i organizacijskim sredstvima koja pružaju odgovarajuću razinu zaštite u skladu s rizicima koji se povezuju s upravljanjem podacima.
Informatički sustav i mreža Pružatelja usluga zaštićeni su od računalnih prijevara, špijuniranja, sabotaže, vandalizma, požara, poplava, računalnih virusa, neovlaštenih pristupa računalima i napada uskraćivanjem usluga. Pružatelj usluga jamči sigurnost putem postupaka zaštite na razini poslužitelja i aplikacija.
Neovisno o primijenjenom protokolu (e-pošta, web, ftp itd.), elektroničke poruke koje se prenose putem interneta izložene su mrežnim prijetnjama koje vode do prijevarnih aktivnosti, dovođenja ugovora u pitanje te otkrivanja i izmjene informacija. Pružatelj usluga dužan je poduzeti svaki razuman napor u pružanju zaštite od takvih prijetnji. Pružatelj usluga nadzire sustave kako bi zabilježio sva sigurnosna odstupanja i pružio dokaze za sve sigurnosne događaje. Uz to, nadzorom sustava pruža se prilika za provjeru učinkovitosti poduzetih sigurnosnih mjera.
6. Prava Korisnika i mogućnosti korektivnih mjera
6.1. Pravo na informiranje
Korisnik može zatražiti informacije o osobnim podacima kojima upravlja Pružatelj usluga i koji su važni za Korisnika slanjem e-pošte na info@proteka.hr  ili običnom poštom.
Na zahtjev Korisnika Pružatelj usluga pružit će informacije o podacima važnima za korisnika kojima upravlja, navest će svrhu i pravnu osnovu upravljanja podacima, trajanje upravljanja te strane koje primaju (ili su primile) takve podatke o Korisniku i u koju svrhu. Pružatelj usluga tražene će informacije pružiti pisanim putem najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva Korisnika.
6.2. Korisnik može zatražiti brisanje, ispravljanje ili blokiranje svojih podataka
Korisnik ima pravo zatražiti ispravak ili brisanje svih netočno zabilježenih podataka putem bilo kojih od kontaktnih podataka navedenih ovdje. Pružatelj usluga izbrisat će podatke unutar 5 radnih dana od primitka i u tom slučaju oni se neće moći vratiti. Brisanje podataka ne utječe na zakonom propisano upravljanje podacima (npr. propisi o računovodstvu) te će Pružatelj usluga čuvati sve takve propisane podatke.
Uz to, Korisnik može zatražiti blokiranje svojih podataka. Pružatelj usluga blokira osobne podatke ako to zatraži Korisnik ili ako se na temelju dostupnih informacija zaključi da bi se brisanjem takvih podataka narušili zakonski interesi Korisnika. Tako blokiranim osobnim podacima može se upravljati samo dok god postoje ciljevi upravljanja podacima koji su onemogućavali njihovo brisanje.
Osobe koje se moraju obavijestiti o ispravcima, blokiranju ili brisanju podataka uključuju Korisnika i sve druge strane kojima su podaci preneseni u svrhu upravljanja podacima. Takva se obavijest može izostaviti ako se njezinim izostavljanjem ne krše zakonski interesi Korisnika u pogledu svrhe upravljanja podacima.
Ako Pružatelj usluga ne ispuni Korisnikov zahtjev za ispravljanje, blokiranje ili brisanje podataka, Pružatelj usluga dužan je navesti činjenične i zakonske razloge za odbijanje takvog zahtjeva pisanim putem najkasnije 30 dana od primitka Korisnikova zahtjeva.
6.3. Korisnik se može usprotiviti upravljanju njegovim osobnim podacima
Korisnik se može usprotiviti upravljanju njegovim osobnim podacima. U najkraćem mogućem roku, ali najkasnije 15 dana od datuma podnošenja takvog prigovora, Pružatelj usluga dužan je istražiti slučaj, donijeti odluku i pisanim putem obavijestiti Korisnika koji je podnio zahtjev o odluci.
Korisnik svoja prava može iskoristiti putem kontaktnih podataka navedenih u odjeljku 2. gore.
7. Završne odredbe
Pružatelj usluga zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune ove Objave o zaštiti podataka ako su Korisnici o tome unaprijed obaviješteni putem web-mjesta Pružatelja usluga. Nakon što izmjene i dopune stupe na snagu, podrazumijeva se da Korisnik svojim ponašanjem prilikom uporabe Web-mjesta prihvaća sadržaj izmijenjene Objave o zaštiti podataka.
Ova Objava o zaštiti podataka stupa na snagu 22.05.2018.