Cinkova pločica može pomoći kod:

  • problema sa dišnim putevima

Način uporabe:

nositi pločicu na golu kožu po danu i za vrijeme spavanja, a kod male djece potrebno je pločicu skinuti prije spavanja.

Podešavanjem vrpce namjestiti pločicu da dodiruje kožu oko 10 cm ispod udubljenja kod grkljana.