• Sadrži saponine (glicirizin), flavonoide, fitosterine, kumarine.