Super Enzyme Caps iz Twinlaba dodatak je prehrani za poboljšanje metabolizma. Sadrži razne proteaze za probavu i razgradnju proteina, kao i aminokiseline, lipaze za raSuper Enzyme Caps iz Twinlaba dodatak je prehrani za poboljšanje metabolizma. Sadrži razne proteaze za probavu i razgradnju proteina, kao i aminokiseline, lipaze za razgradnju masti i amilaze za probavu škroba i ugljikohidrata. Snažna formula i kombinacija raznih enzima pomaže funkciji probavnog trakta, lučenju probavnih sokova, pospješuje probavu hrane, apsorpciju hranjivih tvari i ubrzava metabolizam. Suplementacija enzimima povećava razgradnju hrane i bolju iskoristivost hranjihvih tvari koje unosimo u organizam.zgradnju masti i amilaze za probavu škroba i ugljikohidrata. Snažna formula i kombinacija raznih enzima pomaže funkciji probavnog trakta, lučenju probavnih sokova, pospješuje probavu hrane, apsorpciju hranjivih tvari i ubrzava metabolizam. Suplementacija enzimima povećava razgradnju hrane i bolju iskoristivost hranjihvih tvari koje unosimo u organizam.