• Sadrži gorke tvari (geraniin), trijeslovine, eterična ulja.