Sadrži kumarin, iridoidni glikozid asperulozid, trijeslovine, gorke tvari.