• Sadrži trijeslovine katehinskog tipa, flavonoide, nešto gorkih tvari.