Glavno djelovanje breze je diuretsko (potiče izlučivanje tekućine iz organizma).

Pomaže ispiranju mokraćnih puteva i bubrega kod upala, pijeska i kamenca