• Sadrži tanine, silikatnu kiselinu, flavonoide, nešto saponina i gorke tvari.